KFUM-kören

Fröet till KFUM-kören går troligtvis tillbaka till KFUMs nationalkonferens 1892 som hölls i Örebro. Vid det tillfället sjöng en kör bestående av ett 40-tal sångare från olika delar av landet. Denna händelse är sannolikt bakgrunden till att KFUM-kören i Örebro bildades 1897.

Fredagen den 5 mars 1897 annonserades sångövning och det meddelades samtidigt att övningarna skulle fortsätta regelbundet varje fredag. Därefter har verksamheten och aktiviteten växlat under åren, men kärnan i verksamheten, sången, kamratskapet och det kristna budskapet har inte förändrats.

Körens nära relation till KFUM-föreningen uttrycker fd ordförande Lars Ernestam på följande sätt "att det är svårt att tala om kören som en "dotter" i KFUM-familjen. Snarare vill jag nämna kören som en god, varm, trogen och synnerligen vital "syster" i den stora kretsen... och har under årens lopp starkast värnat K:et i vår verksamhet".

Körens förste ledare hette John Palmborg som till vardags var skofabrikör. Därefter har kören haft ett flertal trogna, duktiga och inspirerande körledare. Under åren 1918-1945 leddes kören av boktryckare Ludvig Larsson - alltså hela 27 år.

I dag är Glory Lundgren körens uppskattade och respekterade körledare. Kören består av ett 40-tal sångare vars repertoar främst består av hymner, koraler och andliga sånger/visor, som främst framförs i olika kyrkliga sammanhang. Utöver körens framträdanden i konserter och sånggudstjänster sjunger den också in våren i samband med olika valborgsmässofiranden. Dessutom har kören en mångårig tradition att på juldagsmorgonen sjunga de uppskattade julsångerna på ett flertal avdelningar på Universitetssjukhuset i Örebro.
 
© KFUM-KÖREN ÖREBRO